Hemssidan

Kontaktblad
SVALÖVSBYGDENS SLÄKT- OCH FOLKLIVSFORSKNING

e-post: info(a)sloff.se

Register till samliga artiklar genom tiderna


Nr.2 2009

Allmogen och skånska kriget ... Per Olov Ganrot
De äldsta kyrkböckerna ... Bengt Nordahl
20 år ... Stig Pettersson
Arbetsvandring och emigration ... Bengt Nordahl
Tre medlemmar funderar ... Stig, Bengt och Per Olov
Gynter Rosenschantz ... Roy Lantz


Nr.1 2009

Några skånska marknader under 1700- och 1800-talet ... Bengt Nordahl
Gustav III – riksdagar och social revolution ... Per Olov Ganrot
Finstorp ... Bengt Nordahl
Nämndemän och riksdagsmän i Hellstorp ... Per Olov Ganrot


Nr.2 2008

Skånska gärdsgårdar ... Bengt Nordahl
Jernbanan ... Per Olov Ganrot
Herrevadskloster, Dragesholm och Svalöv ... Bengt Nordahl
Klockaresläkten Fougstedt i Kågeröd och Stenestad ... Bengt Nordahl
Ola Larsson ... Bengt Nordahl
”Blåsen” ... Bengt Nordahl


Nr.1 2008

Att fria sig med tolvmannaed ... Bengt Nordahl
Jordegummor och barnmorskor ... Per Olov Ganrot
Ett unikt avvittringsdokument ... Bengt Nordahl
Tiden ... Per Olov Ganrot
350 år har gått ... Bengt Nordahl
Järnkakelugnar och utskjutande bakugnar ... Bengt Nordahl
Om alkoholmissbruk och nykterhetsvård ... Bengt Nordahl
En kyrkoherde och hans konfirmander ... Bengt Nordahl


Nr.2 2007

Fädernas kyrka ... Per Olov Ganrot
Skolmästare, skolhus och skolundervisning i Kågeröd och Stenestad ... Bengt Nordahl
Hellre ingen ana alls än tio felaktiga ... Bengt Nordahl
Några ortnamn i Kågeröds socken ... Bengt Nordahl


Nr.1 2007

Kongaö och Vega ... Bengt Nordahl
Catharina Westling – ett levnadsöde - ... Per Olof Ganrot
Vapenhus, kyrktorn och kyrkbyggen ... Bengt Nordahl


Nr.2 2006

Frihetstid ... Per Olov Ganrot
Klåveröd släktskapet Assarsson – Eskilsson ... Bengt Nordahl
Det fördärfweliga öfverfl ödet i Swaluf ... Per Olov Ganrot
Heja Landskrona ... Per Olov Ganrot
Släktforskarfundering ... Per Olov Ganrot
Kusken var finast ... Hans Tedin
Barndop, barnsöl och kyrktagning ... Bengt Nordahl
Tillika med dess späda barn
Ett barnsöl i Vittskövle 1698


Nr.1 2006

Olyckor med och utan dödlig utgång ... Bengt Nordahl
Pottaskebränning ... Bengt Nordahl
Annorlundabyn ... Per Olov Ganrot
Skogsök ... Per Olov Ganrot
Hanna Jönsdotter den kloka Annnelövskvingan ... Bengt Nilsson
En brudkronas äventyrliga historia ... Bengt Nordahl
Tankar kring släktforskningsproblem ... Per Olov Ganrot
Ädla skuggor, vördade fäder! ... Per Olov Ganrot
Glimtar från Axelvolds historia ... Bengt Nordahl


Nr.3 2005

Två unika dagböcker ... Bengt Nordahl
Tegskifte ...Per Olov Ganrot
Enskifte med gåvor ...Per Olov Ganrot
Svalövbygdens äldsta byar och ortnamn ... Bengt Nordahl


Nr.2 2005

Torpet i Rönnarp eller ett år på ”soldattorpet” ... Bengt Nordahl
Enskiftet i Gryttinge 1822 ... Per Olov Ganrot
Skiftesreformernas förlorare ...Per Olov Ganrot


Nr.1 2005

Koppor ... Per Olov Ganrot
Degn, klockare, organist, kantor ... Bengt Nordahl
Klockarsläkten Hall i Kågeröd samt tre tidigare klockare ... Bengt Nordahl
Monument med dolt budskap ... Per Olov Ganrot


Nr.2 2004

Andaktssocieteten i Kågeröd ... Per Olov Ganrot
Krogar och krogrättigheter i Ask och Kågeröd ... Bengt Nordahl
Något om frilufts- och hembygdsmuseer ... Bengt Nordahl
Axelvolds mölla ... Per Olov Ganrot
Rävetofta – lite byhistoria ... Per Olov Ganrot
Två tidelagare ... Bengt Nordahl


Nr.1 2004

Funderingar kring Skånes historia ... Per Olov Ganrot
Sthen Jacobsens krönika ... Per Olov Ganrot
En minnestavla i Kågeröds kyrka ... Per Olov Ganrot, Bengt Nordahl
Dåligt utnyttjade källor i arkiven ... Bengt Nordahl
Historier om och omkring jakt, om hundar och skjutvapens hanterande ... Bengt Nordahl
Livet i en backstuga / Backstuga eller jordstuga ... Anders Svensson / Bengt Nordahl
En ”askongasaga” ... Bengt Nordahl


Nr.2 2003

Kriget 1677 och eländet i Halmstad, Sireköpinge och Nöbbelöv ... Per Olov Ganrot
Krigsliknande händelser ... Bengt Nordahl
”Flygande ätter” ... Bengt Nordahl
- och annat flygande elände -
Gravgåvor – vidskepelse? ... Bengt Nordahl
Två Kierstina Nilsdotter på Träbensgården ... Bengt Nordahl
”Slott och koja” ... Bengt Nordahl
En träskomakares vardag ... Anders Svensson
Oäkta barn, okänd moder ... Bengt Nordahl


Nr.1 2003

Nils Svenssons hittebarn Ewa i Trää ... Per Olov Ganrot
Ett beswärligt åhr ... Per Olov Ganrot
Bian i Tågarp ... Ingmar Svensson
Några minnesanteckningar från tiden omkring sekelskiftet 1900 ... Carl Tykesson
Ett hittebarn i Kävlinge
Lazarett, hospital och hälsobrunnar ... Bengt Nordahl


Nr.2 2002

Alexander Malmquist - ett konstnärsöde från Ask ... Bengt Nordahl
Gästgivargårdar kring Svalöv ... Bengt Nordahl
- deras tillkomst och äldre historia -
- samt kort historik om gästgivarrörelsen -
Gästgivare Sandberg och hans hustru i Åkarp ... Per Olov Ganrot
Barnamörderskan Sissa Christensdotter i Billeberga ... Kjell och Krister Sandberg
Milstenar i Svalövs kommun ... Stig Pettersson
Omnibussen


Nr.1 2002

Branden av Konga prästgård 1820 ... Bengt Nordahl
Amanda – en kvinna att minnas ... Bengt Nordahl
Bonde Persson i Torrlösa ... Lennart Börnfors
Tiggare, landstrykare och brottfällingar ... Bengt Nordahl
Hästtjuven Per Jönsson i Vindfälle ... Bengt Nordahl
- Bråk på barnsöl i Ask -
- Okvädingsord mot föräldrar -
Ingmar letar i minnet ..Del 2 ... Ingmar Svensson


Nr.2 2001

Anlagda bränder och ett hemmans historia ... Bengt Nordahl
- Branden av hemmanet Västerslöv 1818 -
- Branden av Hyttikehuset 1854 -
Skarpskyttar/Skarpskytterörelsen ... Henrik Wranér/Hans-Åke Jeppsson
Ingmar letar i minnet Del 1 ... Ingmar Svensson
Kyrkoböckernas trovärdighet ... Bengt Nordahl
Hög ålder, långvarigt äktenskap etc. ... Bengt Nordahl
Olivedal nr.1 ... Marika Jardert


Nr.1 2001

Godsägare Birger Welinder ... Gösta Olsson
- En förutsättning för dagens Svalöv -
Kalendrar och almanackor ... Bengt Nordahl
Starka ångor och skämd luft ... Bengt Nordahl


Nr. 2 2000

Ask- och Kongaprojektet (Askonga) ... Bengt Nordahl
- Tankar kring projeket - exempel på problem - lägesrapport -
En eldsvåda i Billeberga by 1708 ... Bengt Nordahl
En månads fängelse för ”fångspillan”.... Bengt Nordahl
Tankar kring några dödboksanteckningar. ... Caj Nilsson
Brännvinet ... Bengt Nordahl


Nr. 1 2000

Kvärk och dess inbyggare ... Bengt Nordahl
Nils Lilja ... Bengt Nordahl
- Klockare - botanist - litteratör -
Saga om Odensjön ... Bengt Nordahl


Nr. 2 1999

Eva Wigström ... Bengt Nordahl
Vandringar i Skåne och Blekinge ... Bengt Nordahl
- för samlande af svensk folkdiktning -
- (Referat av valda delar av Eva Wigströms bok) -
Men vem var barnafadern, och fanns det något barn? ... Bengt Nordahl
På vargjakt ... Bengt Nordahl
Kvävda barn, lönskalägen, brutna äktenskapslöften och hor. ... Bengt Nordahl
- Enstaka nedslag i kyrkböcker och domböcker -
Skånska glasbruket ... Bengt Nordahl


Nr.1 1999

Ett giftermål i en farlig familj ... Bengt Nordahl
Sista avrättningen i Annelöv ... Bengt Nordahl
Linberedning och ”brydestuor” ... Bengt Nordahl
Sägner ... Eva Wigström


Nr. 2 1998

Härads- och sockengränser ... Bengt Nordahl
Olovliga konster och vidskepelse ... Bengt Nordahl
Om lerslagning och skogsök ... Mårten Sjöbeck
En 300-årig gravsten på Felestads kyrkogård. ... Bengt Nordahl


Nr. 1 1998

Kågeröds förste svenske kyrkoherde ... Bengt Nordahl
Linnés okända besök i Svalöv ... Roland Lyhagen
Jordbruket på Djäknebol 1760-1865 ... Gösta Olsson
"Prästavägen" mellan Kågeröd och Stenestad ... Bengt Nordahl
Farliga vapen ... Bengt Nordahl


Nr. 2 1997

Vem sköt vilken präst i Kågeröd ... Bengt Nordahl
Svalövs kyrka ... Gunnar Håkansson
Blandat om mantalslängder ... Bengt Nordahl
Den förste läkaren i Teckomatorp ... Olle Steen och Gunnar Borg
Kometer ... Bengt Nordahl


Nr. 1 1997

Kyrkoherden STHEN JACOBSEN i Kågeröd...Bengt Nordahl
Veterinären....Olle Steen, Gunnar Borg
Hovpredikanten Pehr Schyttén och eldsvådan i Konga prästgård 1820...Bengt Nordahl
Att forska i KONGA och ASK utan kyrkobok...Bengt Nordahl
Beredskapsminnen ...Ragnar Persson
Två fårkroppar ... Erik Borg


Free Counter
Halloween Stuff