Omslaget
Slškt och Bygd 99:2

På vargjakt

- Bengt Nordahl -

Namnet Vargadalsvägen påminner om, att de sista vargarna på Söderåsen fram till cirka 1830 levde i den vackra ravinen i Klåveröd, som gett namn åt denna väg. Vid gamla tiders vargjakter gick folket man ur huse, vilket framgår av en notis från 1766 i Stenestads kyrkobok. Det är dock inte så mycket om vargjakten i skogarna på åsen, som kyrkoherde Klerck skriver, utan mer om en annan händelse, vilken inträffade i samband med denna.

Dom 3 post Trin (15/6) begrofs med likpredikan Swen Rasmuson ifrån Stubbared hus, född i Qvidinge Socken 1719 in Sept. Blef i Stenestad wigd wid Ryttareänkian Ellna Pålsdotter 1761. Då han d 9 Junij med hela Stenestads Socken och de nästtill gränsande war på warje jackt, hände honom genom Guds försyn, at han af åskedunder i största hast, utan at få tala et enda ord, blef ihiälslagen under et träd på Ljungby skog, wharest han med Ola Ols i Stubbareds jordbo och en gåsse ifrån Oregården Pär Åkes 14 år gl satt sig neder under et faseligt dunder och hagel, hwilka begge blefwo ok illa slagne, men lefwande på wagn hemförde. Swen Rasmuson war 47 år gl på 3 månader när. Förenämnde 2ne personer blefwo wid lifwet efter mycken utstånden plåga en hel månad.

Ack denna jämmerdal. Nog voro det väl mer hjältemodigt för Swen Rasmusson att bli ihjälstångad av en buffel än träffad av en blixt.