Slškt och Bygd 07:2
Omslaget

Hellre ingen ana alls än tio felaktiga

- Bengt Nordahl -

Denna travestering på ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen”, finner jag bland Sveriges Släktforskarförbunds ”Tio goda råd till dig som släktforskar”.

När man vid släktforskning fyller i den grafiska uppställning över en persons förfäder, som vi benämner antavla, kommer man förr eller senare till det tillfälle, då man saknar namnet på anan eller på sin höjd har ett förnamn, grundat på sonens eller dotterns patronymikon. Detta kan bero på det faktum att man kommit till den tid då inga kyrkböcker skrevs, vilket man tvingas acceptera. Det kan ju också bero på det tragiska faktum, att kyrkböckerna brunnit eller på annat sätt försvunnit. Istället söker man då i de alternativa källor, som hjälpligt kan kompensera saknade kyrkböcker. Det kan dock vara flera andra orsaker till att man misslyckas med att finna personen man söker. Beror det på vissa prästers underlåtenhet att namnge främst hustrurna, kan det inte hjälpas att man av flera anledningar blir upprörd. Ibland har hon ett förnamn men inget patronymikon. Lyckas man lista ut i vilken socken vigseln skedde, är det troligt att man finner denna och därmed också hustruns fullständiga namn.

När jag tittar på min antavla finner jag flera tomma rutor, där en moders namn skulle finnas, och ibland står namnet hon kanske med ett frågetecken, om fadern förmodas ha varit gift flera gånger. Bland dessa osynliga anor finns Bengt Jönssons hustru som dog d 25 oktober 1743 i Oregården i Stenestad. Naturligtvis kan jag inte förlåta P R Klerck, som inte namngett denna min ana vid något tillfälle, inte ens vid hennes död, då han skriver: ”Dom 23 p Trinit Begrofs Bengt Jönssons Hustru ifrån Oregården, dödde d 25 Oct, 45 åhr”. Vad jag kan finna är Bengts hustru den sista som Klerk inte nämner vid namn. När Bengts mor dog 1730 skriver han däremot ”Jöns Bengtsons hustru Ellena Olufsdotter ifrån Wiered, 70 åhr gl dödde d 26 April”.

Den icke namngivna hustrun bör ju vara född 1698, och min gissning är att hon var född på Oregården, där Bengt Jönsson tydligen bodde 1743. I så fall hette hon Bengta Nilsdotter, vilket också överensstämmer med namnen på faddrarna, bland vilka Bengtas systrar Kierstina och Hanna och deras män ofta förekommer.

Om mina beräkningar är riktiga om vem Bengt Jönssons inte namngivna hustru var, föreligger följande släktskap (en del uppgifter från Ragnar Odhnoff). I värsta fall kan ju Bengta Nilsdotter och hennes återgivna tio anor vara felaktiga:

Omslaget