Slškt och Bygd 03:1
Omslaget

Ett hittebarn i Kävlinge

Uppgifter i kyrkoböckerna om hittebarn är inte särskilt vanligt förekommande, men kanske är det fler läsare av Släkt och bygd, vilka i sin forskning träffat på något. Karl Åke Karlsson har upppmärksammat följande notis från 1822 i Kävlinge C:1, vilken vi här får ta del av. Tyvärr har inte benämningen på det blå klädesplagget kunnat tydas.

April 6. Vid pas kl 11 om natten bultades på dörren hos Husar Rasch då han upsteg och vid öpnandet tiltalades af en okänd Karl klädd i blå … om han ville emottaga hans våtsäck til sin återkomst från Lund. Dess begäran bifölls, och Rash lade sig men efter en kort stund hördes ett barn skrik. Både man och Hustru upstego, och vid våtsäckens öpnande fants deruti ett nyl. födt otvagit Gosse barn, hvilket döptes d 8de och kallades Vilhelm.
Hussar Sander höll barnet. Faddrar voro Husarerne Leijon, Rasch och Daun.
Detta barn afhämtades af en okänd Karl natten emellan d 10 och 11 april.

Förutom överlämnandet av hittebarnet finns det andra märkvärdigheter i notisen som man lägger märke till. Att en man höll ett barn till dopet var emot reglerna och förekom nog ytterst sällan. Det hade väl varit naturligast, om husar Raschs hustru hade hållit barnet, och det nämnes som synes enbart husarer som faddrar. Inte minst upplösningen på historien är märklig, och man undrar, om inte händelseförloppet delvis är uppdiktat för att skydda föräldrarnas identitet.

Omslaget