Omslaget

Slškt och Bygd 04:2

Rävetofta – lite byhistoria

- Per Olov Ganrot -

Mina anfäder de tre senaste generationerna har alla bott i Rävetofta, åtminstone en del av livet. Nästan 300 kända anfäder har levt mindre än två mil därifrån, de allra flesta före mitten av 1700-talet. Detta kände jag inte till när jag började släktforska. Som barn hade jag fått för mig att byn var en avkrok. Nu ser jag den som mitt urhem och självklart har släktforskandet rätt mycket kommit att inriktas på Rävetofta och dess invånare.

Jag har gjort ett försök att samla ihop vad jag funnit från perioden 1650-1750, den mest turbulenta i Skånes historia. Materialet blev alltför omfattande för att tas in som en artikel i S&B, men Stig Pettersson har gjort ett särskilt häfte, som kan beställas från honom. Han har också skickligt bearbetat de kartor som funnits och vi är gemensamt ansvariga för verket.

Materialet gör inte anspråk på att vara fullständigt, det finns säkert mycket mer att leta fram. Jag har inriktat mig på hemmansbrukarna och nästan helt utelämnat husmän, soldater, pigor och drängar. Sammanställningen är inte uttömmande som släktutredning för alla de åbofamiljer som passerade byn. Vad jag särskilt försökt belysa är hur skånska kriget påverkade folket, hur 70 procent av åborna försvann, hur de kvarvarande försökte anpassa sig och hur en inflyttad familj tog över nästan hela byn. Jag har försökt reda ut hur besläktade och ingifta åborna var med varandra. Förmodligen var förhållandena likartade i många andra byar. Jag har även utrett hur Rävetofta blev kronoby efter att ha varit frälseby under Knutstorp.

Jag hoppas att sammanställningen kan ha intresse eller vara till hjälp för några i föreningen.

Skriften finns att ladda hem här. (pdf)
Eller beställas via redaktionen i sedvanlig ordning för 50:- inkl. porto. (Red.)


Omslaget