Slškt och Bygd 01:2
Omslaget

Kyrkoböckernas trovärdighet

- Bengt Nordahl -

Felaktiga åldersuppgifter

När prästen uppger en felaktig ålder, kan det ibland bero på felräkning, men ofta var det inte prästens fel utan snarare brister i den tidens kyrkobokföring. Om en person var född före kyrkoböckernas början kunde prästen knappast skriva annan ålder, än den som han själv kände till eller anhöriga uppgav. Var personen född i annan församling, var det oftast omöjligt att kontrollera åldersuppgifter. Attester som personen haft med sig vid inflyttningen, omtalade under 1700-talet möjligen åldern men sällan födelseförsamlingen och födelseåret.

I Anders Svenssons och Boel Arvidsdotters attest från 1773 står bara, att de flyttar med ”2ne gåsse barn ifrån Fillestads till Kågeröds församling”. Inga åldersuppgifter, men i Kågeröds äldsta husförhörslängd (från 1773) blir Anders födelsedatum rätt, eftersom han var född i Kågeröd. Boel var emellertid född i Billeberga och barnen i Felestad, och hennes kännedom om sin egen och barnens födelsedatum var något bristfällig. Man kan därför inte lasta Klerck för att det blev fel i kyrkoboken, och när Boel uppges vara död ”uti dess 89:e ålders år”, var hon i verkligheten endast 86.

Förväxlingar av personer

Hustrun Johanna Svensdotter uppges i Ottarps husförhörslängd vara född i Kågeröd den 26/1 1839. Visserligen föddes en Johanna detta datum, men föräldrarna var ”inh Per Jönsson och dess Hustru Bengta Nilsdotter i Böketofta”. Efter en dags forskning på landsarkivet lyckades jag konstatera, att ”min” Johanna Svensdotter var född den 1/1 1841 i Örja. Här var det inte mycket som stämde, men hur hade felet uppstått? Jo, fadern Sven Otterstedt dog på Gyegården i Böketofta 1849, och 1856 flyttade två pigor med namnet Johanna samtidigt från Böketofta och Kågeröd, varvid deras flyttningsattester förväxlades. Johanna Svensdotter kallades för Persdotter fortfarande 1859, när hon återvände till Kågeröd. Därvid uppgavs emellertid namnen på hennes föräldrar, och i fortsättningen kallades hon med sitt rätta patronymikon, men födelsedatum och födelseort förblev felaktiga.

Dog två gånger

Att det förekommer fel och förväxlingar i kyrkoböckerna är inte förvånande, och det mesta kan också förklaras. Så är dock inte fallet i nedanstående kopia från en sida i Finja kyrkobok, som Karl-Åke Karlsson bidragit med. Det skulle vara intressant att få veta, hur det förhöll sig med Måns Finvall eller snarare prästen, för hur kan han ha undgått att lägga märke till, att han bokfört samma person som död två gånger på samma sida? Måns Finvall dog vid det första tillfället, eller den 23 juni enligt bouppteckningen. Man undrar då, vem som dog den 1 augusti, för det kan ju rimligtvis inte vara två personer på samma ort med samma namn och samma ålder!

Omslaget