Omslaget
Släkt och Bygd 97:2

Kometer

- Bengt Nordahl -

Att titta upp på natthimlen var naturligare förr, när inga jordiska ljuskällor från städer och byar lyste upp himlavalvet. Därför uppmärksammade man lätt förändringar, som t.ex. när en komet dök upp. I våras kunde vi beskåda kometen HaleBopp under en längre tid. För 250 år sedan vet vi, att två kometer visade sig både 1743 och 1744. De var inte döpta och hade inga namn, men likväl har de fått en notis i Kågeröds kyrkobok, i vilken kyrkoherde Klerck skriver följande 1744:

 Ifrån medio Dec til medium Februarij syntes en Comet med lång swants, som wätte åt sydwäst, den följde Andromedax constellation. En dylik comet syntes ok några weckor 1743 uti Jan och Feb månad, men denna hade en längra swants som syntes i åhr.

1744-års komet

 En senare observation av en komet finner jag i min fars dagbok, där han i januari 1910 skriver:
 Söndagen den 23 var jag och far i Asmundtorp på föreläsning. Under hemvägen såg vi väster en komet, den första jag sett. Den nu synliga kometen, som syntes mycket tydligt med svansen i vädret, är en helt ny som troligen aldrig förut observerats. (De bodde i Rönnarp vid Tågarp, och antingen åkte de tåg eller gick till fots, eftersom farfar inte hade någon cykel.)

Omslaget