Slškt och Bygd 09:2
Omslaget

20 år

  1. - Stig Pettersson -

1989 den 20 september träffades ett gäng entusiaster och beslutade sig för att starta en förening med utgångspunkt i släkt- och folklivsforskning i Svalövsbygden. Här presenteras en del händelser som varit tongivande genom åren.

Det var Harry Ebelin som höll i ordförandeklubban de första åren. Efter att ha blivit nekade startbidrag från kommunen kom i stället ett erbjudande från en anonym donator som tyckte att kommunens agerande var klandervärt och erbjöd 2000:- mot en enkel släktutredning.

1991 utkom första numret av medlemsskriften "Släkt och Bygd" med avsikt att utkomma två gånger om året.

1992 valdes Gunnel Åkesson till sekreterare, en trygg klippa som skötte papperen i 10 år.

1994 blev Gunnar Borg ordförande. Kassör blev då Jan Åke som har haft hand om pengarna sen dess. SGF hade anbytardag på Torshall i Torrlösa.

1996 blev SoB dataredigerad och den första CDn inköpt till föreningen.

1997 fick vi en gåva av Ragnar Persson, ca 3 meter tidningsurklipp som hustrun Göta samlat under många år.

1998 tillträdde vi lokalen i källaren under biblioteket. Där kunde vi ha dator och hyllor för vårt hopsamlade material samt plats för möten. Hemsida på internet publicerades och även Bengt Nordahls Felestadshäfte.

2000 startade vi vårt "Öppet hus", tisdagar jämn vecka. Caj Nilsson blev ordförande. Arrangerade en ny anbytardag på Torshall.

2001 fick Bengt Nordahl Svalövs kommuns kulturpris.

2003 tog Sten Ivarsson över ordförandeklubban.

2005 var Stig Pettersson ordförande och fick tillsammans med Bengt Nordahl mottaga SGFs hedersdiplom för förtjänstfullt arbete inom skånsk släktforskning.

2008 tog Caj över klubban igen. Under alla åren har Olle Steen och Gerhard Nilsson varit revisorer. Otaliga föredragshållare har haft sina vägar till Svalöv och vårutflykterna har täckt in nästan hela Skåne.

Bland projekten som förekommit under åren kan nämnas gravstensinventeringen där Kågeröd, Felestad, Tirup, Källs Nöbbelöv och Stenestad är avverkade. Rekonstruktionen av Konga och Asks kyrkböcker har väckt stor uppmärksamhet. Namn åt de döda har också krävt ett visst arbete liksom CDn med födda och döda som även gett lite pengar till kassan.

Omslaget