Slškt och Bygd 08:2
Omslaget

Ola Larsson

- Bengt Nordahl -

Det finns många med namnet Ola Larsson, men den jag avser är konstnären som målat porträttet av byskolläraren på sidan 13 i Släkt och Bygd 2007 : 2. Han var dock inte från Svalövsbygden, men genom sitt giftermål med Amanda Wifvesson 1923 kan han sägas ha anknytning till bygden.

Vem var då Amanda Wifvesson? Hon föddes 17/5 1886 i Källs Nöbbelöv, och föräldrarna var Jöns Wifvesson och Elsa Persson. Bland Amandas många syskon kan nämnas Emil Wifvesson född 25/8 1884 och Bror Wifvesson född 24/7 1895, bägge lantbrukare i Källs Nöbbelöv.

Per Wifvesson (1712-1787)
G m Tora Nilsdotter (ca 1715-1773
|
Wifve Persson (1751-1796)
Nämndeman/rusthållare K Nöbbelöv
G m Pernilla Nilsdotter 1773
|
Jöns Wifvesson *1777 11/12
G m Anna Pålsdotter 1804
|
Wifve Jönsson (1818-1889)
G m Kerstin Nilsdotter 1844
|
Jöns Wifvesson (1850-1932)
Lantbrukare/nämndeman Källs Nöbbelöv
G m Elsa Persson (1854-1939)
|
Amanda Wifvesson *1886
G m Ola Larsson 1923
*1863 25/7 i V Vemmenhög
†1939 6/5 i V Vemmenhög
Barn: Wämund Larsson f 1924
och Wive Larsson f 1925.

Om vi gör tillbakablickar finner vi, att Amanda var ättling till Per Wifvesson, rusthållare och nämndeman på Källs Nöbbelöv 5 i hans äktenskap med Thora Nilsdotter. Per Wifvesson född 1712 i Felestad 6 var som väl många känner till yngste brodern till bl.a. rusthållaren och nämndemannen Jöns Wifvesson och Årad Wifvesson i Felestad, den senare mest känd för att han 1746 avrättades för mordet på sin hustru.

Ola Larsson, teckning i ”Palettskrap” 1896.

Ola Larsson föddes 25/7 1863 i V Vemmenhög, där han likaledes dog. Hans föräldrar var lantbrukaren Lars Olsson och hustrun Karna Andersdotter. Efter att ha bevistat Hvilans folkhögskola kom han som lärling hos S Thulin i Lund för att utbilda sig till dekorationsmålare. Sin konstnärliga bildning sökte han sedan bl.a. på Slöjdföreningens skola i Göteborg, samt på 1890-talet vid konstakademierna i Köpenhamn och Stockholm. Efter studieåren återvände Ola för gott till hembygden och från tiden efter faderns död 1925 övertog han ansvaret för föräldrahemmet, som han dock utarrenderade. Vid sidan om sin konstnärliga verksamhet hade han emellertid många kommunala uppdrag och förtroendeposter.

”Flicka i blå klänning” 1904.

En stor del av Ola Larssons produktion har hög klass inom porträtt- och folklivsmåleri, Som porträttmålare influerades han av Anders Zorn, och liksom skagenmålarna ville han ge genuina skildringar av sin bygd och människorna. Hans mest kända verk är nog ”Läraren” 1892 och den prisbelönta ”Systrarnas bröllop” 1897. Även porträtten av föräldrarna tillhör hans finaste arbeten (Malmö museum). Från hans senare år finns ömsinta studier av hustrun och sönerna.

Ola gifte sig första gången 1918 med Elisabeth Pålsson som dog samma år. Inte förrän 1923 gifte han sig med Amanda Wifvesson, och troligen träffades de inte i Källs Nöbbelöv. Av sönerna var Wämund lärare och skulptör, medan Wive som dog 2007 var präst och erkänd skulptör bosatt utanför Stockholm. (Wämunds högar = Vemmenhög)

Källor:

Svenskt konstnärs lexikon
John Wickman: Ola Larsson
Hans Håkansson: Ättlingar till Per Wifvesson
Uppgifter från Barbro Wifvesson

Omslaget