Slškt och Bygd 08:1
Omslaget

En kyrkoherde och hans konfirmander i Svalöv (troligen)1901.

- Bengt Nordahl -

Den pincenébärande prästens namn är Albin Holm, som var kyrkoherde i Svalöv 1897-1908. Han är känd som en folklig präst som bl.a. engagerade sig i en bitter lönestrid mellan lantarbetare och lantbrukare, varvid han upplät prästgårdens trädgård för lantarbetarnas möten. Hans engagemang väckte mycket rabalder och medförde en hel del problem för honom. Händelsen ger associationer till följande annons publicerad i tidningen Arbetet i samband med en strejk 1904: ”Vi strejka. Tolv stycken galizier och socialdemokrater ha här vid Svalöv blivit lovade 3 kronor om dagen medan bolaget blott betalar 2.”

Albin Holm hade inte bara sociala intressen, utan han var även nykterhetsman och en populär föreläsare. 1908 flyttade han till Göteborg. Efterträdaren Nils Groos var kyrkoherde 1909-1941 (i Svalöv, Källs Nöbbelöv och Felestad 1927-1941).

Förutom konfirmationsprästen är det endast den tredje flickan från höger i första raden som är känd på detta fotografi. Hon hette Assarina Viberg, fast som vuxen kallade hon sig Astrid.

Hennes fader Olof Viberg var banvakt i Axelvold från järnvägens tillkomst 1886 och fick en förtjänstmedalj för lång och trogen tjänst. Banvaktarstugan som låg nära järnvägsövergången är riven sedan åtskilliga år. Är det eventuellt någon läsare som har något foto av den, är jag intresserad av att ta del av det. Kanske är det någon som kan identifiera något mer av läsbarnen på gruppkortet

 

Omslaget