Slškt och Bygd 03:2
Omslaget

Två Kierstina Nilsdotter på Träbensgården.

- Bengt Nordahl -

Uppgiften att änklingen Påhl Mickelsson från Bjärnarp i Konga socken 1772 gifte sig i Torrlösa socken med änkan Kierstina Nilsdotter på Träbensgården i Rävatofta är ett exempel på upplysningar, som för kyrkoboksrekonstruktionen vidare. Den bekräftar misstanken att Påhl Mickelsson blivit änkling, och att hans tidigare hustru Bengta Persdotter avlidit, samtidigt som man får veta namnet på hans nya hustru.

För att få fler uppgifter om henne, försöker man ta reda på vem hon tidigare varit gift med, vilket kan synas vara enkelt. Dödboken visar emellertid att två rusthållare på nämnda gård dog med ungefär 2½ månaders mellanrum, först Jöns Påhlsson den 30 oktober 1768 och sedan Lafve Pärsson den 14 januari följande år.

Nu gäller det att ta reda på vems hustru som hette Kierstina Nilsdotter. En vigselnotis från 1750 visar att drängen och rusthållaren Jöns Påhlsson i Träbensgården den 28 december gifte sig med pigan Kirstina Nilsdotter från Rävatofta, och den 14 oktober 1751 föddes deras första barn Kirstina. Då tycker nog de flesta att problemet är löst, men för säkerhets skull bör man även kontrollera Lafve Persson. Hans vigsel finner man dock inte i Torrlösa kyrkobok, men från 1750 finns det en födelsenotis som omtalar, att den 20 februari blev Lafve Pärssons hustru Kierstina Nilsdotter förlöst med en dotter, som vid dopet kallades Anna. Bägge hustrurna hade således samma namn, och vid kontroll visar det sig att bägge änkorna gifte om sig. Redan den 9 december 1769 gifte sig nämligen drängen och rusthållaren Trued Truedsson från Norrvidinge församling med änkan Kierstina Nilsdotter ifrån Rävatofta, och han upptas sedan som rusthållare i Träbensgården. Visserligen var det Jöns Påhlsson som dog först, men det finns inget som säger att det var hans änka som gifte om sig först.

Mantalslängder

Mantalslängden för 1769 upptar tre hushåll på Rävatofta nr 2:
1 Enkan Kierstin Jöns (Jöns Påhlssons änka), dr Pär
2 Jonas Påhlsson, Hustru, fl Hanna 11 år
3 Inhs Lafwe Pärsson, Hustru Kiersti. M gl och bräckel och afstådt hmnt
(till Jonas Påhlsson).

1771 upptas följande hushåll:
1 Trued Truedsson, Hustru, dr Önner, 2 Barn (Det var som synes Jöns Påhlssons änka som gifte sig med Trued Truedsson 1769.)
2 Jonas Pålsson, Hustru, dr Pär
3 Inhs Enkan Kiersti
(änka efter Lafve Pärsson som dog 1769).

Även 1772 upptas änkan Kiersti som inhyses under Jonas Pålsson, men följande år saknas hon, eftersom hon 21/11 1772 hade gift sig med Påhl Mickelsson i Bjärnarp.


Rekognoseringskartan 1812-20

Bouppteckningar

Det definitiva beviset på vem som är vem, bör en bouppteckning kunna ge. Påhl Mickelssons hustru i Bjärnarp dog ungefär 1775, och från den tiden finns tyvärr inga bevarade bouppteckningar från Konga socken i Onsjö härad. Däremot finns det en efter Trued Truedssons hustru Kierstina Nilsdotter i Rävatofta, som dog den 11/2 1789 (Onsjö FIIa:4 sid 817). Denna omtalar att makarna inte sammanavlat några barn, men ”Warandes likwäl 2ne döttrar sammanbragte i äktenskap med nemde afl Hustru Kiersti Nilsdotters äfwen afl första man Jöns Påhlsson, nembl äldste dotteren änkan Pernilla Jönsdotter som warit gift med afl Smeden och Rusthållaren Christian Callmer och yngsta Dito Hanna 28 åhr gammal ogift hemma wistande.” (Dottern Kirstina född 1751 var tydligen död, och dottern Hanna gifte sig 19/3 1791 med Jöns Mickelsson i Långaröd i Konga socken.) Därmed är det klarlagt, att Påhl Mickelsson i Bjärnarp gifte sig med Lafve Perssons änka Kierstina Nilsdotter. Hon var troligen dotter till Nils Svensson i Damsgården i Kågeröds socken (trots att hennes födelsenotis tycks saknas), och i vigselnotisen från 1745 står det om Lawe Pärsson och Kirstina Nilsdotter att de ”skola bo i Damsgården”. Där bodde de dock inte länge, för från 1747 fanns de på Träbensgården.

Många fallgropar

Med denna lilla utredning vill jag visa på hur noggrann man bör vara för att undvika förväxlingar. Problem uppstår ofta när gårdar är delade, och när husförhörslängder saknas. Mantalslängden uppger som synes i bästa fall hustruns förnamn. Torrlösa har dock ganska väl förda kyrkoböcker, fast hade det varit i Kågeröd vid nämnda tid, hade dödsnotiserna troligen innehållit namnet på efterlevande hustru, kanske också födelsedag och födelseort, vigsel och antalet sammanavlade barn.
Huruvida Ragnar Odhnoff kände till de bägge hustrurna med samma namn är mig obekant, men han har dragit den felaktiga slutsatsen, att det var Jöns Påhlssons änka som gifte sig med Påhl Mickelsson. Det rätta förhållandet har dock Lennart Börnfors bifogat som en rättelse i hans genealogiska samling, vilket även härmed tillkännages de läsare som sysslat med dessa personer i sin forskning.

Det är Rävatofta nr 2 som fått det ovanliga namnet Träbensgården. Före laga skifte låg denna gårds åbyggnader avsides ca 700 meter öster om den i övrigt väl samlade bybebyggelsen. Skånes ortnamn del 14 uppger, att förleden troligen är bildad till ett tillnamn Träben. Namnet finns belagt från 1737, och man undrar vem det var som hade träben och gav namn åt gården.

Omslaget