Slškt och Bygd 03:2
Omslaget

”Flygande ätter”

- och annat flygande elände -

- Bengt Nordahl -

Dödsnotis 1731 i Svalöv C:1.
”Natten mellan 27 o 28 Aug af ett olyckl tilfälle dödde Per Christensson i Munkagårda. Han war allenast på 3die dagen siuk då han af flygande ätter eller förgifft, som honom angrepet på wänstra Kindbacken wardt qwäld och dödad.”

Vilken ettrig flygande insekt kan ha överfallit och stuckit Per på hans vänstra kind? Först tänkte jag på det danska ordet edderkop, men en spindel är ju ingen insekt, är helt harmlös och kan inte flyga. Nej, troligen används ordet flygande i överförd betydelse, ett sätt för svalövsprästen Olaus Hartelius att förklara en plötslig åkomma, från en tid då man inte kände till bakteriernas sjukdomsalstrande inverkan.

Jag kunde inte finna uttrycket flygande etter i ”Svenska akademins ordbok” men väl andra sjukdomsnamn och uttryck, där ordet flygande ingick. Mjältbrand kallades flygande eld, och flygande värk var benämning på smärtor (reumatiska), som flyttade sig från en plats till en annan. Flygande (rappa) tungor var väl däremot ingen sjuklig företeelse. Etter, det andra ordet i uttrycket, användes ofta i betydelsen giftig vätska, och ett gammalt uttryck från 1500-talet är eether och förgifft.

”Ordbok för släktforskare” förklarar ordet etter med varböld; gift, var. Även ”Svenska sjukdomsnamn i gångna tider” uppger etter vara detsamma som varböld och har följande citat ur Arvidh Månsons ”Örta-book” från 1654: ”Gentiana, ingefära o ruta beskärmar människan för allt etter o förgiftig pestilens” (Gentiana, ingefära o ruta skyddar människan från alla bölder o dödliga farsoter). Urban Hjärne ansåg att Medevi brunns vatten kunde kurera den flygande skörbjuggsgikten. Flogta förklaras med värka häftigt, och flog är besläktat med flyg. Min misstanke är att Per dog av en värkande varböld. P O Ganrot har uppmärksammat samma dödsnotis och har spekulerat i att det handlar om en infektion med aggressiva bakterier i ett sår, kanske ilskna stafylokocker.

Omslaget