Slškt och Bygd 02:2
Omslaget

Omnibussen

Ifrån Röstånga bussen går på vägen emot Ask
Som lokomotivet uppå spår den går i regn och slask.
Den stannar endast då och då när någon ämnar stiga på
och åka med en liten bit eller hela vägen dit.

Och när till Ask vi kommo fram så stannade vi där
Ett samhälle det är så grant ej maken finnes här.
Där stodo folk och vänta på att följa med när bussen går
från Ask på vägen längre fram mot Sonnarps by det går.

I Sonnarp stego en del av men nya kommo där
som närmade sig uti trav och ville åka med.
När de stigit på, en rad så lång då sätter vi på nytt i gång
och sedan susar vi åstad allt emot Konga by.

I Konga stego en del av och nya kommo till
utbytet nog en tia gav det gärna tro jag vill.
Sen bar det av på nytt igen och vi till Knutstorp kommo hän
Ett gammalt adelsslott där folket må så gott.

Sen satte vi i gång igen och så bar det i väg
på nya vägen som går hän igenom Hägnaden.
Och en och annan även där den äran Omnibussen gör
att följa med till Teckomatorp och hämta sin ranson

Till Rävetofta sen vi kom det är en by så stor
och där finns plats att svänga om med buss, om än så stor.
Och mangrant folket ämna då med bussen alla åka få
om plats de blott där kunde få den full nog var ändå.

Och sen kom vi till Östraby där stanna vi ett grand
och solen sken i högan sky och vädret är så grant.
Hur vackert vädret än det är så var det inte många där
som ville resa från sitt hem en sådan vacker dag.

Till Torrlösa by vi kom härnäst en hållplats där vi har
bland platser är den allra bäst vi stannar länge kvar.
Fast två butiker finnes där vi gjorde oss ej stort besvär
att vilja handla något där så av på nytt det bär

I Svalöv stannar vi också där släppes en del av
som sig med tåg och båt utöver land och hav.
Sen fara vi på nytt åstad och kommer ner till Felestad
så står där folk som väntar på med bussen åka få

Till Nöbbelöv vi kommo ned där såg vi mycket folk
som väntade att åka med men bussen var ju full.
Vi körde medan vi var igång ty vägen var ju ej så lång
vi kommo i god kondition till Teckomatorps station.

AO 1933

Omnibussen trafikerade sträckan Röstånga - Teckomatorp. Vår vakna läsekrets har upplyst om vem som skrivit versen.

AO står för Anders Olofsson från Rävatofta som ibland lät trycka sina alster i små häften som han sedan sålde för en liten slant.

Vi har även fått tag på en bild av bussen från 1922.


Omslaget