Verksamheter i Ask vid mitten av 1900-talet

Slakteri Stickeri Manufakturaffär Möbelsnickare Småskola (-1938l) Poststation Telefonstation (Manufaktu Manufakturaffär Lanthandel Slakteri Folkskola Småskola (1938- Marknadsplats Koperativa Smedja Café Skomakare Fattighus Folkskola Café Skräddare Taxi Smedja Manufaktur Smed Bensinstation BP Skräddare Slaktare Rökeri Bilverkstad Lokalföreningen