Gårdarnas flyttning efter skiftet 1830-talet

Gatehus Nr.6 Ryttarhus?  Nr. Backahus? Nr.14 Gatehus Nr.6 Nr.3 Klockarbohl Bäckahuset Gatehus Nr.6 Kyrkohus Nr.7 Nr.10 Nr.11 Nr.9 Nr.17 Nr.14 Backagården Nr.6 Nr.8 Nr.16 Nr.15 Östergården Nr.5 Nr.2 Nr.1 Kyrkogård